Junior Handling

Jedná se o co nejlepší předvedení psa na výstavě mladým vystavovatelem. Nehodnotí se kvalita psa, ale dává se důraz na znalosti handlera, vystavení daného jedince a vztah dítěte k psovi. Vystavování má svá jasná pravidla, a ta by měl každý profesionál znát.

Soutěží se ve dvou kategoriích: I) 10 - 13 let, II) 14 - 17 let. Starší se mohou zúčastnit Senior Handlingu, který bývá pořádán na mezinárodních výstavách.

BODOVACÍ TABULKA
Jirka Doležal a pes Acer Puerto Anfy Předvedení psa ve skupině: 15
 
Spolupráce mezi psem a vystavovatelem: 15
 
Vhodnost oblečení vystavovatele: 5
 
Předvedení psa podle zvyklostí u daného plemene v pohybu a postoji: 5
 
Možnost prohlédnutí chrupu psa: 5
 
Vyjádření příslušnosti psa k plemeni:  5
 
Chování mladého vystavovatele: 10
 
Celkem: 60

Zpět