Figury

KRUH

1) Kruh bez přehození
- rozhodčí stojí ve středu kruhu
- pes je jako vždy veden u levé nohy
- není nutno přehazovat

2) Kruh s přehozením
- rozhodčí stojí mimo kruh
- v místě č. 1 (viz. foto) je nutno psa obejít zezadu
- v místě č. 2 se musí pes přehodit za zády, obejít zepředu

PÍSMENA
1) L
- rozhodčí stojí u paty písmene
- pes je jako vždy veden u levé nohy
- pouze jeden obrat
- pozor na pravé úhly
- stále po jedné trase
  (nebylo možno 100% přesně zakreslit)
Nákres figury L

  Figura L

2) T
- rozhodčí stojí u paty písmene
- začíná se se psem u levé nohy
- na konci každého ramene jeden obrat
- pozor na pravé úhly
- stále po jedné trase
  (nebylo možno 100% přesně zakreslit)
Nákres figury T Figura T

TROJÚHELNÍK
- rozhodčí stojí u vrcholu trojúhelníku
- pes je jako vždy veden u levé nohy
- bez přehazování
- měl by to být rovnoramenný trojúhelník
- přepona je kolmá k rozhodčímu

TAM A ZPĚT
1) V jednom
- začíná se u rozhodčího
- obrat
- tam i zpět po jedné linii
 

2) Ve dvou
- začíná se u rozhodčího
- psi jsou vedeni dovnitř, aby šli přímo vedle sebe, tam i zpět
- tam i zpět po stejné linii

Zpět