Hodnocení na výstavách

Na výstavě jsou psi rozděleni do tříd podle věku a získaných titulů. Každý je oceněn známkou a vítězové tříd mohou bojovat i o další tituly, jejichž přehled naleznete na této stránce a dozvíte, na kterých výstavách se zadávají
 

TŘÍDY

 • Štěňat (4 - 6 měs.)

 • Dorostu (6 - 9 měs.)

 • Mladých (9 - 18 měs.)

 • Mezitřída (15 - 24 měs.)

 • Otevřená (15+ měs.) - bez ohledu na vykonané zkoušky a dříve získaná ocenění

 • Pracovní (15+ měs.) - podmíněná uznanou zkouškou z výkonu

 • Šampionů / vítězů (15+ měs.) - podmíněná titulem národního nebo mezinárodního šampiona / klubového (apod.) vítěze

 • Veteránů (starší 8 let)

 • Další speciálně otvírané třídy: čestná, mimo konkurenciDorost Colett Blataj


ZNÁMKY

 • Výborný (mlad. - vet.) - modrá stužka

 • Velmi dobrý (mlad. - vet.) - červená stužka

 • Dobrý (mlad. - vet.) - zelená stužka

 • Dostatečný (mlad. - vet.) - fialová stužka

 • Nedostatečný (mlad. - vet.) - bez stužky

 • Velmi nadějný (štěňata, dorost) - žlutá stužka

 • Nadějný (štěňata, dorost) - bílá stužka


TITULY  A ČEKATELSTVÍ

 • CAJC (Certificat d'Aptitude au Junior Championat) - čekatelství národního šampiona krásy mladých. Zadává se jedinci oceněnému ve třídě mladých známkou "výborná 1" podle úvahy rozhodčího.
    

 • CAC (Certificat d'Aptitude au Junior Championat) - čekatelství národního šampiona krásy. Zadává se jedincům oceněným v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampionů známkou "výborná 1" podle úvahy rozhodčího.
   

 • res. CAC - reservní čekatelství národního šampiona krásy. Zadává se jedincům oceněným v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampionů známkou "výborná 2" podle úvahy rozhodčího. Má-li jedinec oceněný V1 CAC již splněný šampionát, nabývá res. CAC hodnoty titulu CAC.
    

 • CACIB (Certificat d'Aptitude au Championat International de Beauté) - čekatelství mezinárodního šampiona krásy. Navrhuje se jednomu nejlepšímu psovi a jedné nejlepší feně z konkurence mezitřídy, tř. otevřené, pracovní a šampionů podle úvahy rozhodčího.
   

 • res. CACIB - reservní čekatelství mezinárodního šampiona krásy. Navrhuje se druhému nejlepšímu psovi a druhé nejlepší feně z konkurence jedince oceněného V2 res. CAC z třídy, ve které obdržel jedinec V1 CAC titul CACIB, a z V1 CAC z ostatních tříd (mezitřídy, otevřené, pracovní, šampionů) podle úvahy rozhodčího. Má-li jedinec oceněný CACIB již splněný šampionát, nabývá res. CACIB hodnoty titulu CACIB.
    

 • BOB (Best of Breed) - vítěz plemene (pes nebo fena). Zadává se jednomu jedinci z konkurence 6 jedinců - pes a fena CACIB (apod.), pes a fena veterán V1, pes a fena CAJC podle úvahy rozhodčího.
   

 • CACT (Certificat d'Aptitude au Championat de Travail) - čekatelství národního šampiona práce.
   

 • CACIT (Certificat d'Aptitude au Championat International de Travail) - čekatelství mezinárodního šampiona práce. 

Ze závěrečných soutěží

 • BIG (Best in Group) - vítěz skupiny. Zadává se nejlepšímu jednici v každé FCI skupině. V zahraničí známé jako BOG (Best of Group).
   

 • BOD (Best of Day) - vítěz dne. Zadává se nejlepšímu jednici v případě vícedenních výstav.
   

 • BIS (Best in Show) - vítěz výstavy. Zadává se nejlepšímu jednici výstavy, popř. se vybírá z jedinců oceněných titulem BOD.  
    

Barnabash Happy Naux

OSTATNÍ VÝSTAVNÍ TITULY

 • Vítěz třídy (mladých - veteránů) - zadává nejlepšímu psovi ve třídě na výstavách nižšího typu (krajská, oblastní, není čekatelstvím!)
   

 • Krajský / oblastní / klubový / národní vítěz, vítěz speciální výstavy (mezitřída - vítězů) - zádává se nejlepšímu dospělému psovi a nejlepší dospělé feně (není čekatelstvím!)
   

 • Nejlepší veterán (veteránů) - vybírá se mezi psem a fenou ocěnenými V1 ve třídě veteránů
   

 • Nejlepší mladý (mladých) - vybírá se mezi psem a fenou ocěnenými V1, CAJC ve třídě mladých

 Žádný z titulů není nárokový. Ve všech třídách, mimo dorostu, je rozhodčí povinen určit pořadí prvních čtyř ve třídě, nikoliv ve známce, oceněných V nebo VD.


PODLE JEDNOTLIVÝCH TYPŮ VÝSTAV

 • Oblastní v. - Vítěz třídy, Nejkrásnější veterán, Oblastní vítěz
   

 • Krajská v. - Vítěz třídy, Nejlepší veterán, Krajský vítěz
   

 • Klubová v. - CAJC, CAC, CC (u KCHT), res. CAC, Nejlepší mladý, Nejlepší veterán, Klubový vítěz, BOB
   

 • Speciální v. - CAJC, CAC, CC (u KCHT), res. CAC, Nejlepší mladý, Nejlepší veterán, Vítěz speciální výstavy, BOB
   

 • Národní v. - CAJC, CAC, res. CAC, Nejlepší mladý, Nejlepší veterán, Národní vítěz, BOB
   

 • Mezinárodní v. - CAJC, CAC, res. CAC, Nejlepší mladý, Nejlepší veterán, CACIB, res. CACIB, BOB
   

Zpět