Klubový šampion mladých KCHT
PODMÍNKY UDĚLENÍ TITULU
  1. Titul bude zadán jedinci, který získal 3x CAJC na výstavách pořádaných v ČR:

    • z toho minimálně jeden na výstavě pořádané KCHT a minimálně jeden na výstavě mezinárodní

    • minimálně od dvou rozhodčích

  2. Byl v době získání všech CAJC v majetku stejného majitele a ten byl stále členem KCHT

  3. Jeden CAJC může být nahrazen CAC do věku 24 měsíců jedince. Tento CAC nemůže být potom již použit při zádosti o udělení titulu "Klubový champion".

  4. V platnosti od 1.1.2003

Humbuckie White Oleander

Zpět