Český junior šampion
PODMÍNKY UDĚLENÍ TITULU

Každému psovi/feně, který je vystaven na české výstavě, na které se zadává nejméně titul CAC ČR, ve věku 9-18 měsíců ve třídě mladých, nebo ve věku 15-24 měsíců v mezitřídě, tř. otevřené nebo pracovní, je dána možnost získat titul "Český junior šampion" při splnění těchto dalších podmínek:

  1. Musí se minimálně 3x stát vítězem ve své třídě s nejvyšším na výstavě ve třídě udělovaným titulem a to ve stáří 9-24 měsíců.
  2. Dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých CAJC a jedno může být z mezitřídy, tř. otevřené nebo pracovní CAC. Toto čekatelství CAC nelze použít pro přiznání titulu "Český šampion".
  3. Tato čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích.
  4. Titul "Český junior šampion" uděluje ČMKU na základě právoplatných  dokladů předložených majitelem psa/feny. T.j. potvrzení z výstav (karty) kde byla čekatelství udělena, průkazu původu psa a žádostí majitele psa.
  5. Získání titulu " Český junior šampion " neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampionů.
  6. Řád nabývá platnosti dne 1.1.2000

ICh.Brittany Bohemia Arnet's

Zpět