Šampion ČMKU
PODMÍNKY UDĚLENÍ TITULU

Výstavní komise ČMKU se na základě podnětu předsedy komise rozhodčích zabývala možností zavedení titulu šampion ČMKU.
Doporučuje tento titul ke schválení a navrhuje následující podmínky:

1. Vznik nového čekatelství CAC ČMKU.

2. Čekatelství CAC ČMKU bude získáváno jen na NVP a MVP konaných pod záštitou ČMKU.

3. Čekatelství CAC ČMKU získá vždy jen nejlepší pes a fena plemene tj. NV a CACIB.

4. Čekatelství CAC ČMKU nebude nárokové.

5. Pro získání titulu bude potřeba 4 čekatelství CAC ČMKU ze dvou výstavních sezón od dvou rozhodčích, z toho ze dvou mezinárodních výstav.

Čekatelství se budou udělovat od 1.7.2011.

Zpět