Picott Happy Naux
male

Litter L od Kamenného lva *11.5.2016
Picott Happy Naux x Izzy od Kamenného lva
male Luky od Kamenného lva
female Lara od Kamenného lva
2/1+1

Litter M Coloris Nova *25.12.2015
Picott Happy Naux x Bella Coloris Nova
male Mario Coloris Nova
male Mister Coloris Nova
female Magie Coloris Nova
female Meggi Coloris Nova
4/2+2

Litter L Natalica *9.11.2015
Picott Happy Naux x Honey Natalica
female Lenien Natalica
1/0+1

Litter C Unity in Diversity *22.5.2015
Picott Happy Naux x Iris Natalica
male Clip Unity in Diversity
male Cop Unity in Diversity
male Cyr Unity in Diversity
3/3+0

Litter A z Kamejku *19.2.2015
Picott Happy Naux x Rubie Happy Naux
male Albert z Kamejku
male Alf z Kamejku
female Alžběta z Kamejku
female Apollena z Kamejku
4/2+2

Litter *29.11.2014
Picott Happy Naux x Miss Mazy vom Lausitzer Eck
male Pino vom Lausitzer Eck
male Poncho vom Lausitzer Eck
2/2+0

Litter T On Troublemaker Street *24.10.2014
Picott Happy Naux x Endless Love of White Gallardo
male The Awesome Emil on Troublemaker Street
male The Awesome Karlsson on Troublemaker Street
male The Awesome Nilsson on Troublemaker Street
female The Awesome Mia Lotta on Troublemaker Street
4/3+1

Litter U Happy Naux *14.6.2014
Picott Happy Naux x Leontyna Happy Naux
female Unica Happy Naux
1/0+1

Litter S Bílá amfora *23.4.2014
Picott Happy Naux x Kayla Bílá amfora
male Saul Bílá amfora
male Sparky Bílá amfora
female Sarah Bílá amfora
female Sasha Bílá amfora
4/2+2

Litter N Krásný sen *21.3.2014
Picott Happy Naux x Mia of Surprise
female Noemi Krásný sen
1/0+1

Litter CH Natalica *11.8.2013
Picott Happy Naux x Pandora Blataj
female Chiny Pandora Natalica
1/0+1

Litter U Květ narcisu *4.5.2013
Picott Happy Naux x Ritta Květ narcisu
male Urgo Květ Narcisu
male Urgus Květ narcisu
female Ulli Květ narcisu
female Unika Květ narcisu
4/2+2

Litter L Bettyhill's *6.2.2013
Picott Happy Naux x W. D. O'La La Paeonia
male Bettyhill's Love Is in the Air
male Bettyhill's Love You Forever
female Bettyhill's Let's Go to the Top
female Bettyhill's Listen to Your Heart
female Bettyhill's Live Your Dream
5/2+3

Litter A de la Sraga *6.2.2013
Picott Happy Naux x Dorry Klatovský karafiát
male Adis de la Sraga
male Akim de la Sraga
male Archi de la Sraga
female Annie de la Sraga
female Ashanti Ella de la Sraga
5/3+2

Litter G Klatovský karafiát *27.12.2012
Picott Happy Naux x Emily z Kamejku
male Gaston Klatovský karafiát
1/1+0

Litter Q Happy Naux *22.12.2012
Picott Happy Naux x Gilli Happy Naux
male Quickscot Happy Naux
male Quip Happy Naux
female Quentina Happy Naux
3/2+1

Litter Sparkling *27.9.2012
Picott Happy Naux x Sparkling Uptown Girl
female Sparkling Rainbow Warrior
1/0+1

Litter *1.5.2012
Picott Happy Naux x Honey of White Avalanche
female Ruby of White Avalanche
1/0+1

Litter A Ketty's White Luck *6.3.2012
Picott Happy Naux x Cattrine Chocokiss
male Atom Ketty's White Luck
female Adele Ketty's White Luck
female Aggie Ketty's White Luck
female Amy Ketty's White Luck
4/1+3

Litter A Christie z Hvozdnice *31.7.2011
Picott Happy Naux x Christie z Kamejku
male Andy Christie z Hvozdnice
male Arny Christie z Hvozdnice
female Alischa Christie z Hvozdnice
female Amálka Christie z Hvozdnice
female Apigame Christie z Hvozdnice
female Apolenka Christie z Hvozdnice
6/2+4

Litter J White Tuvalu *22.7.2011
Picott Happy Naux x Hedellin White Tuvalu
male Jakoby White Tuvalu
male Jarquin White Tuvalu
male Jekyll White Tuvalu
male Jeremy White Tuvalu
male Jonathan White Tuvalu
female Juicey White Tuvalu
6/5+1

Litter K vom Ahnetal *30.5.2011
Picott Happy Naux x Gracy Rosegarden vom Ahnetal
male Keep on Smiling Ken vom Ahnetal
male Keep on Smiling Kimba vom Ahnetal
female Keep on Smiling Aimy vom Ahnetal
female Keep on Smiling Katy vom Ahnetal
5/3+2

Litter *22.2.2011
Picott Happy Naux x Leonhard's Special Dream
female Quanda of White Avalanche
female Queen of White Avalanche
female Quenda of White Avalanche
female Quendy of White Avalanche
4/0+4

Litter *14.2.2011
Picott Happy Naux x Honey of White Avalanche
female Pea of White Avalanche
female Pebbles of White Avalanche
female Polly of White Avalanche
3/0+3

Litter E nad Petrovickým vrchem *16.11.2010
Picott Happy Naux x Didien nad Petrovickým vrchem
male Eda nad Petrovickým vrchem
male Emilio nad Petrovickým vrchem
male Eru nad Petrovickým vrchem
male Evans nad Petrovickým vrchem
female Ellis nad Petrovickým vrchem
5/4+1

Litter of Capricorn *4.8.2010
Picott Happy Naux x Amber of Capricorn
male Barclay Boy of Capricorn
female Baronesse of Capricorn
female Be a Pleasure of Capricorn
female Be My Sunshine of Capricorn
female Born to Be Loved of Capricorn
5/1+4

Litter B Unity in Diversity *29.5.2010
Picott Happy Naux x Remelin Ginever
male Ben Unity in Diversity
male Bert Unity in Diversity
male Bill Unity in Diversity
male Bruno Unity in Diversity
4/4+0

Litter A z Bílé cesty *13.5.2010
Picott Happy Naux x An Sarah Chocokiss
male Andy z Bílé cesty
male Archie z Bílé cesty
female Aisha z Bílé cesty
female Angie z Bílé cesty
female Annie z Bílé cesty
5/2+3

Litter A z Harfy *19.11.2009
Picott Happy Naux x Nensy Květ narcisu
male Agar z Harfy
male Agin z Harfy
male Aron z Harfy
male Art z Harfy
female Aura z Harfy
5/4+1

Litter I vom Ahnetal *16.9.2009
Picott Happy Naux x Emily vom Ahnetal
4/0+0

Litter N of White Avalanche *17.4.2009
Picott Happy Naux x Honey of White Avalanche
female Nelly of White Avalanche

Litter A Natalica *16.4.2009
Picott Happy Naux x Natali Květ narcisu
male Alf Natalica
male Archibald Natalica
female Allison Natalica
female Amálka Natalica
female Annamaria Natalica
female Ashley Natalica
6/2+4

Litter F od Kamenného lva *25.3.2009
Picott Happy Naux x Ulrika Coloris Nova
male Frajer Gaston od Kamenného lva
female Frajerka Tully od Kamenného lva
2/1+1

Litter C Klatovský karafiát *20.2.2009
Picott Happy Naux x Emily z Kamejku
male Carlos Klatovský karafiát
male Cedric Klatovský karafiát
male Cliff Klatovský karafiát
female Cathy Klatovský karafiát
female Clea Klatovský karafiát
5/3+2

Litter M of White Avalanche *25.12.2008
Picott Happy Naux x Leonhard's Special Dream
female Merry of White Avalanche

Litter W White Vanilla *20.12.2008
Picott Happy Naux x Elisabeth Quenn White Vanilla
male Weston White Vanilla
male Winchester White Vanilla
male Winston White Vanilla
female Winifred White Vanilla
female Winnie White Vanilla
5/3+2

Litter L White Impression *9.8.2008
Picott Happy Naux x Gilien White Impression
male Larry Wild White Impression
male Leon Luis White Impression
male Lucky Boy White Impression
female Laura Happy White Impression
female Lenna Little White Impression
5/3+2

Litter F White Path *15.6.2008
Picott Happy Naux x Jackie Happy Naux
male Flash White Path
male Forrest White Path
female Femme Fatale White Path
female Fergie Famous White Path
female Funny Fantasy White Path
5/2+3

Litter F Grandiflora *20.5.2008
Picott Happy Naux x Fabulous Sophie Grandiflora
female Farben Lehre at Grandiflora
1/0+1

Litter F Astra Alba *19.5.2008
Picott Happy Naux x Emma Astra Alba
male Franc Ferara Astra Alba
female Feefa Fee Astra Alba
female Fesha Astra Alba
female First Lady Astra Alba
4/1+3

Litter A Unity in Diversity *18.5.2008
Picott Happy Naux x Remelin Ginever
male Adam Unity in Diversity
male Amis Unity in Diversity
male Aran Unity in Diversity
male Askot Unity in Diversity
female Amelie Unity in Diversity
5/4+1

Litter T Blataj *3.5.2008
Picott Happy Naux x Heather Blataj
male Texis Blataj
male Twist Blataj
female T'Girl Blataj
female T'Joy Blataj
female Tamara Blataj
5/2+3

Litter J White Evellin *1.3.2008
Picott Happy Naux x Holly White Evellin
female Jackelin White Evellin
female Jackie White Evellin
female Jenifer White Evellin
female Jessy White Evellin
female Jolly White Evellin
5/0+5

Litter N Luxardo Star *27.2.2008
Picott Happy Naux x Fee Bee Luxardo Star
male Nico Luxardo Star
male Nicolas Luxardo Star
male Noel Luxardo Star
female Nancy Luxardo Star
4/3+1

Litter A Happy Naux *12.2.2008
Picott Happy Naux x Berenika Happy Naux
male Alfred Happy Naux
male Archie Happy Naux
male Artush Happy Naux
3/3+0

Litter K of White Avalanche *13.1.2008
Picott Happy Naux x Honey of White Avalanche
female Kim of White Avalanche

Litter Z Happy Naux *1.1.2008
Picott Happy Naux x Allison Happy Naux
female Zoey Happy Naux
female Zoya Happy Naux
female Zuzana Happy Naux
3/0+3

Litter Q Blataj *1.1.2008
Picott Happy Naux x Nikita Blataj
male Quesney Blataj
male Quichott Blataj
male Qweeny Blataj
3/3+0

Litter O Květ narcisu *31.12.2007
Picott Happy Naux x Lennien Květ narcisu
male Orlando Květ narcisu
male Oskar Květ narcisu
male Osvald Květ narcisu
female Odeta Květ narcisu
female Ornela Květ narcisu
5/3+2

Litter B Grazy Daisy *31.12.2007
Picott Happy Naux x Cecilka z Kamejku
female Babeta Grazy Daisy
female Berta Grazy Daisy
female Bibiana Grazy Daisy
3/0+3

Litter N Al-Moktar *2.11.2007
Picott Happy Naux x Farah Baby Al-Moktar
female Nadine Al-Moktar
1/0+1

Litter H z Kamejku *7.10.2007
Picott Happy Naux x Denisa z Kamejku
male Herbert z Kamejku
male Hugo z Kamejku
female Hermína z Kamejku
3/2+1

Litter G z Kamejku *27.8.2007
Picott Happy Naux x Balantinka z Kamejku
male Greg z Kamejku
male Gulliver Twist z Kamejku
female Gaya z Kamejku
female Gwendy z Kamejku
4/2+2

Litter M Luxardo Star *6.8.2007
Picott Happy Naux x Chantal Happy Naux
male Monty Jack Luxardo Star
female Meggie Luxardo Star
female Melody Luxardo Star
3/1+2

Litter A Chestnut Angel *31.7.2007
Picott Happy Naux x Happy ze Zelené Ořechovky
male Auddi Tea Tea Chestnut Angel
female Amandiane Magic Chestnut Angel
female Angel-Lynn Fantasy Chestnut Angel
female Annabelle Honey Chestnut Angel
4/1+3

Litter A Star West *1.6.2007
Picott Happy Naux x Leila Happy Naux
male Asterix Star West
female Allishon Star West
2/1+1

Litter X Happy Naux *26.5.2007
Picott Happy Naux x Jessica Happy Naux
male X'Angel Happy Naux
male Xenick Happy Naux
female Xandora Happy Naux
female Xandra Happy Naux
female Xantipa Happy Naux
female Xeeni Happy Naux
6/2+4


 


 
2021 © Westieinfo.com