Famecheck Lotus
female

Litter *17.10.1988
Famecheck Sea Urchin x Famecheck Lotus
male Famecheck Twister
1/1+0

Litter Famecheck *17.5.1987
Famecheck Shining Light x Famecheck Lotus
male Famecheck Alex
male Famecheck Glimmer
male Famecheck Lots of Guts
male Famecheck Radiol
4/4+0


 


 
2023 © Westieinfo.com