Hawkwind Bílý Hurricane
male

Litter B Ouritsu Kenneru *2.2.2008
Hawkwind Bílý Hurricane x Lucky Icking
male Brian Ouritsu Kenneru
female Beauty Ouritsu Kenneru
2/1+1

Litter S Icking *8.8.2007
Hawkwind Bílý Hurricane x Loko Icking
male Samson Icking
male Scoty Icking
male Sherchan Icking
female Sarah Icking
4/3+1

Litter L Urwiska Szkocji *25.12.2005
Hawkwind Bílý Hurricane x Little Lady Urwiska Szkocji
male Little Angel Urwiska Szkocji
male Little Devil Urwiska Szkocji
male Little Dreamer Urwiska Szkocji
male Little Lord Urwiska Szkocji
male Little Lucky Urwiska Szkocji
5/5+0

Litter R Icking *9.8.2005
Hawkwind Bílý Hurricane x Susan Třešňový květ
male Ritchi Icking
male Roco Icking

Litter A Ouritsu Kenneru *5.4.2005
Hawkwind Bílý Hurricane x Lucky Icking
male Artur Ouritsu Kenneru
female Anny Ouritsu Kenneru


 


 
2021 © Westieinfo.com