JCH KCHMPP/CZ

Pouze potvrzené šampionáty. Bez záruky.

pes Xavier Happy Naux (*26.12.2015) ... 2017

fena Leila Little Soulmate (*9.11.2014) ... 2016

pes Boris Bohemia Elité (*20.4.2009) ... 2011

fena Borgia Bohemia Elité (*20.4.2009) ... 2011

pes Wild Spirit of Blataj (*2.1.2009) ... 2010

pes Ruffus Blataj (*22.2.2008) ... 2009

pes Camellot Marcato Line (*1.3.2006) ... 2008

pes Lyuwell Blataj (*2.2.2007) ... 2008

pes Christofer Blataj (*2.2.2006) ... 2007

fena Annamaria Blataj (*2.8.2003) ... 2006

pes King Edward White Vanilla (*23.4.2004) ... 2006

fena Brittany Bohemia Arnet's (*9.5.2003) ... 2004

pes Charosmack Cold as Ice (*12.12.2001) ... 2004

fena Kitty Blataj (*24.8.1999) ... 2002

 


 
2018 © Westieinfo.com