Výsledky výstav

3.2.2018 OG Chemnitz, D
Rozhodčí: Magdalena Kozlowska ,PL

BOB: fena

Olympia v. Paradise of Wind

BOS: pes

Bogarhazi Pure Passion

CAC pes:

Bogarhazi Stuart Little

CAC fena:

Olympia v. Paradise of Wind

res. CAC fena:

Masey vom Lausitzer Eck

Jgd. CAC, Best Junior pes:

Bogarhazi Pure Passion

Jgd. CAC fena:

Bogarhazi Madame Scandal

Zobrazit katalog

XPSI - tř. mladých
M V1, Jgd. VDH, Jgd. CAC, Best Junior, BOS - Bogarhazi Pure Passion (i)
 
XPSI - tř. šampionů
M V1, VDH, CAC - Bogarhazi Stuart Little (i)
 

XFENY - tř. mladých
M V1, Jgd. VDH, Jgd. CAC - Bogarhazi Madame Scandal (i)
M V2, res. Jgd. VDH, res. Jgd. CAC - Biona von den Erzgebirgs-Strolchen (i)
M VD3 - Abby vom Lärchental (i)
 
XFENY - tř. otevřená
M V1, VDH, res. CAC - Masey vom Lausitzer Eck (i)
M V2, res. VDH - Cherrie Klatovská perla (i)
 
XFENY - tř. šampionů
M V1, VDH, CAC, BOB - Olympia v. Paradise of Wind (i)
 


 


 
2018 © Westieinfo.com