Výsledky výstav

5.2.2017 OG Chemnitz, D
Rozhodčí: Elzbieta Chwalibóg ,PL
BOB

BOB: pes

Calico vom Lausitzer Eck

BOS: fena

Miss Mylie Sue vom Lausitzer Eck

CAC pes:

Alborada Bittman

CAC fena:

Miss Mylie Sue vom Lausitzer Eck

res. CAC fena:

Glencoe's Xaviera Hollander

Jgd. CAC, Best Junior pes:

Calico vom Lausitzer Eck

Jgd. CAC fena:

Cloe Ice Touch
FOTOGRAFIE

Zobrazit katalog

XPSI - tř. mladých
M V1, Jgd. VDH, Jgd. CAC, Best Junior, BOB - Calico vom Lausitzer Eck (i)
M VD2 - Xandro-Luca vom Elchweg (i)
 
XPSI - tř. šampionů
M V1, VDH, CAC - Alborada Bittman (i)
 

XFENY - tř. mladých
M V1, Jgd. VDH, Jgd. CAC - Cloe Ice Touch (i)
M V2, res. Jgd. VDH, res. Jgd. CAC - The Beloved Stina on Troublemaker Street (i)
M VD3 - Fleur von Bora (i)
M VD4 - Highland Fling Scrabble (i)
 
XFENY - tř. mezitřída
M V1, VDH - Beauty v. Paradise of Wind (i)
M V2, res. VDH - Cherrie Klatovská perla (i)
M V3 - Bogarhazi Sunshine Chikung (i)
 
XFENY - tř. otevřená
M V1, VDH, CAC, BOS - Miss Mylie Sue vom Lausitzer Eck (i)
M V2, res. VDH, res. CAC - Glencoe's Xaviera Hollander (i)
M VD3 - Wendy vom Elchweg (i)
M VD4 - The Awesome Mia Lotta on Troublemaker Street (i)
 
Fotoalbum 2017-02-05 OG Chemnitz, D

 


 
2017 © Westieinfo.com