Výsledky výstav

28.8.2016 Evropská Brussels, B
Rozhodčí: Gitty Schwab ,L
BOB

BOB, #1 Best Veteran fena:

Like a Star of Gryffindor

BOS: pes

Royal Gigolo vom Deipen Brook

CACIB pes:

Royal Gigolo vom Deipen Brook

res. CACIB pes:

Bonjorno Rokoko

CACIB fena:

Stars Fall in Sunshine Celebration

res. CACIB fena:

Xtreme Poker Face Sunshine Celebration

European Junior Winner, Best Junior pes:

Loud Like Love Sunshine Celebration

European Junior Winner fena:

Mathilda Kom'Guest
FOTOGRAFIE

Zobrazit katalog

XPSI - tř. dorostu
M VN1 - Bassus from Superb Dreams (i)
 
XPSI - tř. mladých
M V1, European Junior Winner, Best Junior - Loud Like Love Sunshine Celebration (i)
M V2 - Bahia de Txingudi Chelinoso (i)
M V3 - Bahia de Txingudi Supreme (i)
M V4 - Mechta Nataly Challenger (i)
M V - Best Mary's White Kingdom (i)
M V - Tomio Bílá amfora (i)
M VD - Cedric Ice Touch (i)
M VD - Fraby Decarana (i)
M VD - Joy White Hitum (i)
 
XPSI - tř. mezitřída
M V1 - White Bandits' I'm a Rising Star (i)
 
XPSI - tř. otevřená
M V1 - Mechta Nataly Playboy (i)
M V2 - Zenith of Rockwell Qantas (i)
M V3 - Kremenetski Alcorcon Carpetano (i)
M V4 - Newvoldemort Al Capone (i)
M V - Loving You Liebe Meines Bebens (i)
 
XPSI - tř. šampionů
M V1, CAC, CACIB, European Winner, BOS - Royal Gigolo vom Deipen Brook (i)
M V2, res. CAC, res. CACIB - Bonjorno Rokoko (i)
M V3 - Ken Happy Naux (i)
M V4 - Krystof Sunshine Celebration (i)
M V - Galan de Noche de New Gryffindor (i)
M V - I'm Always on Your Mind od Bobika (i)
M V - Law Broker de New Gryffindor (i)
M V - Loving You Looks to Die for (i)
M V - Marc Antoine de la Fonema (i)
M V - Mechta Nataly Idea Fix (i)
M V - Mechta Nataly Party for Everybody (i)
M V - Something Special Superbia Lynnsto (i)
M V - The Dashing Devil's Touch Down (i)
M V - Thor del Bianco Arancio (i)
M VD - Olaf Milagros del Corazon (i)
 

XFENY - tř. dorostu
M VN1, Best Puppy - Magic Miss Sugar Muffin vom Märchengarten (i)
M VN2 - Star from the Sky Devil in Disguise (i)
M N3 - Ciao Italia de New Gryffindor (i)
 
XFENY - tř. mladých
M V1, European Junior Winner - Mathilda Kom'Guest (i)
M V2 - Mechta Nataly Central Line (i)
M V3 - Mechta Nataly C'Tsukimi Matsuri (i)
M V4 - Mechta Nataly Feel the Difference (i)
M V - Gale BCs Fashion Babe vom Westie-Waldhaus (i)
M V - Gorwin Libusza (i)
M V - Cherrie Klatovská perla (i)
M V - Loving You Little Marmelade (i)
M V - Magic Coco Chanel vom Märchengarten (i)
M V - Mystic Poker Face Sunshine Celebration (i)
M V - Oh Miss Tail Up Dolce con Spirito (i)
M VD - Frazandmitch The Lords Darling Daughter (i)
M VD - Nina I Decarana (i)
M VD - Rainbow Boom Lady World (i)
M VD - Summer Love od Bobika (i)
 
XFENY - tř. mezitřída
M V1, CAC, CACIB, European Winner - Stars Fall in Sunshine Celebration (i)
M V2 - Sioux (i)
M V3 - Juste Une Zyzel Rouge de la Fonema (i)
M VD4 - Ryll'Charisma Ignore Me (i)
 
XFENY - tř. otevřená
M V1 - Lynnsto Special Intent (i)
M V2 - Lynnsto Something Special (i)
M V3 - Valentina Happy Naux (i)
M V4 - Quimica de Villacrescan (i)
M V - Livana of Bazil's Band (i)
M V - The Dashing Devil's Jingle Bells (i)
M VD - Tessie Happy Naux (i)
 
XFENY - tř. šampionů
M V1, res. CAC, res. CACIB - Xtreme Poker Face Sunshine Celebration (i)
M V2 - Too Much Poison Sunshine Celebration (i)
M V3 - Charise's White My-Pie (i)
M V4 - Sissy Happy Naux (i)
M V - I'm Mad about You od Bobika (i)
M VD - Ryll'Charisma Jinnee of Show (i)
 
XFENY - tř. veteránů
M V1, European Veteran Winner, Best Veteran, BOB, #1 Best Veteran - Like a Star of Gryffindor (i)
M V2 - Butterfly Happy Naux (i)
M V3 - Jackie of White Avalanche (i)
 Fotoalbum 2016-08-28 EDS Brussels, B

 


 
2021 © Westieinfo.com