Famecheck Air Hostess
female

Litter *16.4.1973
Famecheck Hallmark x Famecheck Air Hostess
female Famecheck Silver Charm

Litter Famecheck *25.8.1970
Famecheck Hallmark x Famecheck Air Hostess
male Famecheck Heir Apparent
female Famecheck Heirloom

Litter Famecheck *28.2.1969
Famecheck Hallmark x Famecheck Air Hostess
female Famecheck High Flyer


 


 
2023 © Westieinfo.com