Zinos Sweet Charity
female

Litter Wesscots *24.9.1993
Wesscots Knight in Arms x Zinos Sweet Charity
male Wesscots Hell of a Knight
male Wesscots Knight Gambler
male Wesscots Knight Mooner
3/3+0

Litter *20.9.1991
Cylgwen Sea Shanty of Ashgate x Zinos Sweet Charity
male Bellevue Murcos
female Bellevue Martina
female Bellevue Melody
3/1+2


 


 
2024 © Westieinfo.com