Famecheck Trojan
male

Litter *6.6.1970
Famecheck Trojan x Famecheck Jillette
female Warbonnet's the Warsprite

Litter Famecheck *2.11.1968
Famecheck Trojan x Famecheck Maid to Order
male Famecheck Consort
female Famecheck Boadicea
female Famecheck Jenny Wren

Litter Famecheck *11.7.1967
Famecheck Trojan x Famecheck Rowena
female Famecheck Air Hostess

Litter Famecheck *
Famecheck Trojan x Famecheck Dainty Maid
female Famecheck Royal Flush


 


 
2023 © Westieinfo.com