Famecheck Marksman
male

Litter Famecheck *20.11.1964
Famecheck Marksman x Famecheck Corlanda
male Famecheck Texan

Litter *24.7.1964
Famecheck Marksman x Famecheck Caprice
female Famecheck Sweetheart

Litter Famecheck *16.1.1964
Famecheck Marksman x Famecheck Caprice
male Famecheck Hallmark

Litter *
Famecheck Marksman x Famecheck Caprice
female Famecheck Ferment

Litter *
Famecheck Marksman x Citrus Daisy Mai
female Citrus Daisy Mark


 


 
2023 © Westieinfo.com