Bellevue Town Flirt at Gilbri
fena

Šampionáty v DB
CH GB (30.11.2008)

Zobraz
vše    |   2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    |   GB    |   CACIB    CAC

Vybráno
32 výstav

2017
9.3.2017 Crufts/GB, rozhodčí Pat Edmondson/GB: tř. Veteran - 1st, CC

2016
13.3.2016 Crufts/GB, rozhodčí Helen Dangerfield/GB: tř. Veteran - 1st, res. CC

2015
4.6.2015 Three Counties/GB, rozhodčí Thomas West/GB: tř. Open - 1st

30.5.2015 Southern Counties/GB, rozhodčí Paula Heikkinen-Lehkonen/FIN: tř. Open - 1st, res. CC

7.3.2015 Crufts/GB, rozhodčí Dan Ericsson/S: tř. Open - 3rd

2014
23.8.2014 Scottish KC/GB, rozhodčí John Wilson/GB: tř. Open - 1st, res. CC

15.6.2014 Border Union/GB, rozhodčí Jennie Griffiths/GB: tř. Open - 1st, CC, BOB

31.5.2014 Southern Counties/GB, rozhodčí Kari Järvinnen/FIN: tř. Open - 1st, CC, BOB

12.4.2014 WHWTC of England/GB, rozhodčí Roz Dunne/GB: tř. Open - 1st, CC, BOB, BIS

29.3.2014 Scottish Breeds/GB, rozhodčí Julie Coley/GB: tř. Open - 1st, CC, BOB

7.3.2014 Crufts/GB, rozhodčí Sue Thomson/GB: tř. Open - 1st, CC

2013
10.8.2013 Bournemouth/GB, rozhodčí Marie Burns/GB: tř. Open - 1st, CC

26.7.2013 Leeds/GB, rozhodčí Douglas Berry/GB: tř. Open - Res

29.6.2013 Windsor/GB, rozhodčí Mags Evans/GB: tř. Open - 2nd

6.4.2013 National Terrier/GB, rozhodčí Robert Hill/GB: tř. Open - 1st, res. CC

7.3.2013 Crufts/GB, rozhodčí Dot Britten/GB: tř. Open - 2nd, res. CC

2012
13.10.2012 South Wales/GB, rozhodčí Angus Gordon/GB: tř. Open - 1st, CC

8.9.2012 Richmond/GB, rozhodčí Henrik Johansson/S: tř. Open - 3rd

18.8.2012 Welsh KC/GB, rozhodčí Peter Green/USA: tř. Open - 2nd, res. CC

13.8.2012 Bournemouth/GB, rozhodčí Maxwell King/GB: tř. Open - Res

2011
10.12.2011 LKA/GB, rozhodčí Jean Abbey/GB: tř. Open - 1st, res. CC

9.10.2011 South Wales/GB, rozhodčí Helen Dangerfield/GB: tř. Open - 1st, CC

16.9.2011 Darlington/GB, rozhodčí Walter Berghäuser/D: tř. Open - 2nd, res. CC

28.8.2011 Edinburgh/GB, rozhodčí Pat Edmondson/GB: tř. Open - 1st, CC

20.8.2011 Builth/GB, rozhodčí S. L. Goodwin/GB: tř. Open - 1st

1.8.2011 Paignton/GB, rozhodčí Joe Edmondson/GB: tř. Open - 1st, CC, BOB, III. BIG

24.7.2011 Leeds/GB, rozhodčí Ann Bartlett/GB: tř. Open - 1st, CC, BOB, III. BIG

10.7.2011 Peterborough/GB, rozhodčí E. S. Macallan/GB: tř. Open - 1st, res. CC

30.6.2011 Windsor/GB, rozhodčí Daphne Lee/GB: tř. Open - 1st, CC

18.6.2011 Border Union/GB, rozhodčí Steve Owen/GB: tř. Open - 1st, CC

28.5.2011 Bath/GB, rozhodčí Paul Wilkinson/GB: tř. Open - 1st, CC, BOB

2010
21.8.2010 Welsh KC/GB, rozhodčí /: tř. Open - 2nd

Bez záruky.


 


 
2017 © Westieinfo.com