Fernsunrise Fairplay to Ashgate
pes

Šampionáty v DB

Zobraz
vše    |   2018    2017    2016    2015    |   GB    |   CACIB    CAC

Vybráno
20 výstav

2018
9.3.2018 Crufts/GB, rozhodčí Tracy Gaydon/GB: tř. Limit - VHC

2017
10.6.2017 Three Counties/GB, rozhodčí Julie Steemson/GB: tř. Limit - 1st

3.6.2017 Southern Counties/GB, rozhodčí Johan Juslin/FIN: tř. Limit - 3rd

26.5.2017 Bath/GB, rozhodčí F. R. Rundle /GB: tř. Limit - 1st, CC

4.5.2017 Birmingham/GB, rozhodčí Thomas West/GB: tř. Post Graduate - 1st, res. CC

9.3.2017 Crufts/GB, rozhodčí Pat Edmondson/GB: tř. Post Graduate - 2nd

20.1.2017 Manchester/GB, rozhodčí Barbara Hands/GB: tř. Post Graduate - 3rd

2016
11.12.2016 LKA/GB, rozhodčí Ronnie Irving/GB: tř. Limit - 2nd

8.10.2016 South Wales/GB, rozhodčí William Browne-Cole/GB: tř. Post Graduate - 1st

25.9.2016 Club Show North of Ireland WHWTC/GB, rozhodčí Birgitta Hasselgren/S: tř. Yearling - 1st

20.8.2016 Welsh KC/GB, rozhodčí S. Smith/GB: tř. Graduate - 1st

4.6.2016 Southern Counties/GB, rozhodčí Dan Ericsson/S: tř. Junior - 1st

27.5.2016 Bath/GB, rozhodčí Jennie Griffiths/GB: tř. Junior - 2nd

2.4.2016 National Terrier/GB, rozhodčí Julie Coley/GB: tř. Junior - 2nd

13.3.2016 Crufts/GB, rozhodčí Helen Dangerfield/GB: tř. Junior - 1st

2015
13.12.2015 LKA/GB, rozhodčí Steve Jennings/GB: tř. Puppy - 2nd

25.10.2015 Midland Counties/GB, rozhodčí Ann Ingram/IRL: tř. Minor Puppy - 2nd

10.10.2015 South Wales/GB, rozhodčí Martin P. Phillips/GB: tř. Minor Puppy - 1st

5.9.2015 City of Birmingham/GB, rozhodčí Pat S. Barrell/GB: tř. Minor Baby - 2nd

21.8.2015 Welsh KC/GB, rozhodčí John Griffin/GB: tř. Minor Puppy - 1st

Bez záruky.


 


 
2023 © Westieinfo.com