Charmedautum Willis
pes

Šampionáty v DB

Zobraz
vše    |   2018    2017    2016    2015    |   GB    |   CACIB    CAC

Vybráno
13 výstav

2018
9.3.2018 Crufts/GB, rozhodčí Tracy Gaydon/GB: tř. Post Graduate - VHC

2017
9.3.2017 Crufts/GB, rozhodčí Pat Edmondson/GB: tř. Post Graduate - VHC

2016
9.7.2016 East of England/GB, rozhodčí Shauna Fryer/GB: tř. Post Graduate - Res

8.5.2016 Birmingham/GB, rozhodčí Douglas Berry/GB: tř. Post Graduate - 3rd

13.3.2016 Crufts/GB, rozhodčí Helen Dangerfield/GB: tř. Yearling - Res

10.1.2016 Boston/GB, rozhodčí Darren Pearson/GB: tř. Junior - 3rd

2015
13.12.2015 LKA/GB, rozhodčí Steve Jennings/GB: tř. Junior - 1st

3.10.2015 Driffield/GB, rozhodčí Sue Clements/GB: tř. Junior - 1st

29.8.2015 Scottish KC/GB, rozhodčí Marie Purchon/GB: tř. Puppy - 1st

26.7.2015 Leeds/GB, rozhodčí Kirsten Fox/GB: tř. Puppy - 1st

10.7.2015 East of England/GB, rozhodčí Julie Wall (Farmer)/GB: tř. Puppy - 2nd

30.5.2015 Southern Counties/GB, rozhodčí Paula Heikkinen-Lehkonen/FIN: tř. Minor Puppy - 3rd

12.4.2015 WHWTC of England/GB, rozhodčí Walter Berghäuser/D: tř. Special Beginners - 1st

Bez záruky.


 


 
2021 © Westieinfo.com