The Dashing Devil's La Diva
fena

Šampionáty v DB
CH GB (28.4.2017)

Zobraz
vše    |   2017    2016    2015    2014    |   GB    |   CACIB    CAC

Vybráno
34 výstav

2017
5.8.2017 Paignton/GB, rozhodčí Bob Milner/GB: tř. Open - 1st, res. CC

1.7.2017 Windsor/GB, rozhodčí Ann Bartlett/GB: tř. Open - 1st, CC

17.6.2017 Border Union/GB, rozhodčí Marie Burns/GB: tř. Open - 1st, CC

4.5.2017 Birmingham/GB, rozhodčí Thomas West/GB: tř. Open - 2nd, res. CC

28.4.2017 WELKS/GB, rozhodčí Roz Dunne/GB: tř. Open - 1st, CC, BOB ... splněny podmínky CH GB

1.4.2017 National Terrier/GB, rozhodčí Brian Smith/GB: tř. Open - 2nd

9.3.2017 Crufts/GB, rozhodčí Pat Edmondson/GB: tř. Open - Res

20.1.2017 Manchester/GB, rozhodčí Barbara Hands/GB: tř. Open - 2nd

2016
11.12.2016 LKA/GB, rozhodčí Ronnie Irving/GB: tř. Open - 1st, res. CC

10.9.2016 Richmond/GB, rozhodčí Rui Oliviera/P: tř. Open - 1st, CC, BOB, II. BIG

3.9.2016 Birmingham/GB, rozhodčí Ken Gourlay/GB: tř. Open - 2nd

6.8.2016 Paignton/GB, rozhodčí Ann Milner/GB: tř. Open - 1st, CC

3.7.2016 Windsor/GB, rozhodčí David Winsley /GB: tř. Limit - Res

4.6.2016 Southern Counties/GB, rozhodčí Dan Ericsson/S: tř. Limit - 3rd

27.5.2016 Bath/GB, rozhodčí Jennie Griffiths/GB: tř. Limit - 3rd

24.4.2016 WELKS/GB, rozhodčí Cate Elizabeth Cartledge/GB: tř. Limit - 2nd

2.4.2016 National Terrier/GB, rozhodčí Julie Coley/GB: tř. Limit - 2nd

13.3.2016 Crufts/GB, rozhodčí Helen Dangerfield/GB: tř. Limit - 1st

2015
13.12.2015 LKA/GB, rozhodčí Steve Jennings/GB: tř. Limit - 1st

12.9.2015 Richmond/GB, rozhodčí Frank Kane/GB: tř. Limit - 1st

5.9.2015 City of Birmingham/GB, rozhodčí Pat S. Barrell/GB: tř. Limit - Res

9.8.2015 Bournemouth/GB, rozhodčí Peter E. Bakewell/GB: tř. Post Graduate - 2nd

2.7.2015 Windsor/GB, rozhodčí Nicola Foster/GB: tř. Limit - 3rd

4.6.2015 Three Counties/GB, rozhodčí Thomas West/GB: tř. Post Graduate - 1st, res. CC

30.5.2015 Southern Counties/GB, rozhodčí Paula Heikkinen-Lehkonen/FIN: tř. Graduate - 1st

22.5.2015 Bath/GB, rozhodčí Sheila Jenkins/GB: tř. Post Graduate - 1st

7.3.2015 Crufts/GB, rozhodčí Dan Ericsson/S: tř. Yearling - 1st

2014
14.12.2014 LKA/GB, rozhodčí Dot Britten/GB: tř. Junior - 1st

6.9.2014 Richmond/GB, rozhodčí Phillip Greenway/GB: tř. Junior - 1st, res. CC

10.8.2014 Bournemouth/GB, rozhodčí Steve Jennings/GB: tř. Junior - 1st

12.7.2014 Southern WHWT Club/GB, rozhodčí Robert Donachie/GB: tř. Puppy - 1st, res. CC, BIS Puppy

6.7.2014 East of England/GB, rozhodčí Valerie Smith/GB: tř. Puppy - 2nd

27.6.2014 Windsor/GB, rozhodčí Angus Gordon/GB: tř. Puppy - 2nd

23.5.2014 Bath/GB, rozhodčí David W. Shields/GB: tř. Puppy - 1st, Best Puppy

Bez záruky.


 


 
2018 © Westieinfo.com