Clanestar Careless Chimes
fena

Šampionáty v DB

Zobraz
vše    |   2017    2016    2015    2014    2013    |   GB    |   CACIB    CAC

Vybráno
12 výstav

2017
9.3.2017 Crufts/GB, rozhodčí Pat Edmondson/GB: tř. Limit - VHC

2016
16.9.2016 Darlington/GB, rozhodčí Alan Small/GB: tř. Limit - 1st, res. CC

3.9.2016 Birmingham/GB, rozhodčí Ken Gourlay/GB: tř. Post Graduate - 2nd

20.8.2016 Welsh KC/GB, rozhodčí S. Smith/GB: tř. Post Graduate - 3rd

22.7.2016 Leeds/GB, rozhodčí David Dingley/GB: tř. Limit - 2nd

2015
12.4.2015 WHWTC of England/GB, rozhodčí Walter Berghäuser/D: tř. Yearling - 2nd

11.1.2015 Boston & District/GB, rozhodčí John Fox/GB: tř. Post Graduate - 1st

2014
8.11.2014 The WHWTC of England/GB, rozhodčí Linda Minett/GB: tř. Graduate - 2nd

20.9.2014 Driffield/GB, rozhodčí Julie Steemson/GB: tř. Junior - 1st, Best Bitch

12.9.2014 Club Show Northen Cairn and Westie/GB, rozhodčí George Tullis/GB: tř. Junior - 2nd

16.1.2014 Manchester/GB, rozhodčí Jack Watson/GB: tř. Minor Puppy - 2nd

2013
15.12.2013 Ladies Kennel Association/GB, rozhodčí Brian Squire/GB: tř. Minor Puppy - 1st

Bez záruky.


 


 
2018 © Westieinfo.com