Thozow Edelweiss
fena

Šampionáty v DB

Zobraz
vše    |   2020    2018    2017    2016    |   GB    |   CACIB    CAC

Vybráno
14 výstav

2020
8.3.2020 Crufts/GB, rozhodčí John Griffin/GB: tř. Limit - VHC

2018
9.3.2018 Crufts/GB, rozhodčí Tracy Gaydon/GB: tř. Post Graduate - 2nd

2017
1.7.2017 Windsor/GB, rozhodčí Ann Bartlett/GB: tř. Junior - 3rd

3.6.2017 Southern Counties/GB, rozhodčí Johan Juslin/FIN: tř. Junior - 1st

26.5.2017 Bath/GB, rozhodčí F. R. Rundle /GB: tř. Junior - 1st

4.5.2017 Birmingham/GB, rozhodčí Thomas West/GB: tř. Junior - 3rd

28.4.2017 WELKS/GB, rozhodčí Roz Dunne/GB: tř. Junior - 2nd

1.4.2017 National Terrier/GB, rozhodčí Brian Smith/GB: tř. Junior - 3rd

9.3.2017 Crufts/GB, rozhodčí Pat Edmondson/GB: tř. Junior - 2nd

2016
11.12.2016 LKA/GB, rozhodčí Ronnie Irving/GB: tř. Puppy - 1st

8.10.2016 South Wales/GB, rozhodčí William Browne-Cole/GB: tř. Minor Puppy - 2nd

16.9.2016 Darlington/GB, rozhodčí Alan Small/GB: tř. Minor Puppy - 1st

10.9.2016 Richmond/GB, rozhodčí Rui Oliviera/P: tř. Minor Puppy - 3rd

3.9.2016 Birmingham/GB, rozhodčí Ken Gourlay/GB: tř. Minor Puppy - 3rd

Bez záruky.


 


 
2021 © Westieinfo.com