Frazandmitch The Lords Darling Daughter
fena

Šampionáty v DB

Zobraz
vše    |   2017    2016    |   B    GB    |   CACIB    CAC

Vybráno
7 výstav

2017
9.3.2017 Crufts/GB, rozhodčí Pat Edmondson/GB: tř. Yearling - 3rd

2016
3.9.2016 Birmingham/GB, rozhodčí Ken Gourlay/GB: tř. Graduate - 3rd

28.8.2016 Evropská Brussels/B, rozhodčí Gitty Schwab/L: tř. mladých - VD

6.8.2016 Paignton/GB, rozhodčí Ann Milner/GB: tř. Post Graduate - Res

19.6.2016 Border Union/GB, rozhodčí Valerie Smith/GB: tř. Puppy - 3rd

10.6.2016 Three Counties/GB, rozhodčí Derek Griffiths/GB: tř. Puppy - 2nd

27.5.2016 Bath/GB, rozhodčí Jennie Griffiths/GB: tř. Puppy - 2nd

Bez záruky.


 


 
2017 © Westieinfo.com