Llovall a King of Hearts
pes

Šampionáty v DB
CH GB (23.5.2014)

Zobraz
vše    |   2018    2014    2013    2012    2011    |   GB    |   CACIB    CAC

Vybráno
28 výstav

2018
9.3.2018 Crufts/GB, rozhodčí Tracy Gaydon/GB: tř. Veteran - 3rd

2014
7.6.2014 Three Counties/GB, rozhodčí Ann Bartlett/GB: tř. Open - VHC

31.5.2014 Southern Counties/GB, rozhodčí Kari Järvinnen/FIN: tř. Open - 1st, CC

23.5.2014 Bath/GB, rozhodčí David W. Shields/GB: tř. Open - 1st, CC ... splněny podmínky CH GB

25.4.2014 WELKS/GB, rozhodčí Pat S. Barrell/GB: tř. Limit - 1st, CC, BOB, II. BIG

5.4.2014 National Terrier Club/GB, rozhodčí Pat Molony/GB: tř. Limit - 1st, res. CC

2013
13.9.2013 Darlington/GB, rozhodčí Ava Platt /GB: tř. Open - 3rd

17.8.2013 Welsh KC/GB, rozhodčí Bill Browne-Cole/GB: tř. Open - 3rd

6.7.2013 East of England/GB, rozhodčí Pat Edmondson/GB: tř. Open - VHC

1.6.2013 Southern Counties/GB, rozhodčí Joe Edmondson/GB: tř. Open - Res

24.5.2013 Bath/GB, rozhodčí Frank Kane/GB: tř. Limit - 1st, res. CC

6.4.2013 National Terrier/GB, rozhodčí Robert Hill/GB: tř. Limit - 2nd

2012
18.8.2012 Welsh KC/GB, rozhodčí Peter Green/USA: tř. Limit - 2nd

7.8.2012 Paignton/GB, rozhodčí Moira Barrass/GB: tř. Limit - 1st

29.7.2012 Leeds/GB, rozhodčí Ken Corri/GB: tř. Post Graduate - 1st

6.7.2012 East of England/GB, rozhodčí Jennie Griffiths/GB: tř. Post Graduate - 2nd

10.6.2012 Three Counties/GB, rozhodčí Valerie Smith/GB: tř. Post Graduate - 1st, CC, BOB

14.4.2012 Club Show WHWTC of England/GB, rozhodčí Julie Wall (Farmer)/GB: tř. Junior - 1st

14.4.2012 Club Show WHWTC of England/GB, rozhodčí Julie Wall (Farmer)/GB: tř. Novice - 1st

2011
22.10.2011 Club Show SWHWTC /GB, rozhodčí Mike Roach/GB: tř. Puppy - 1st, Best Puppy, BIS Puppy

1.10.2011 Driffield/GB, rozhodčí Pam Reidie/GB: tř. Puppy - 1st, Best Puppy

16.9.2011 Darlington/GB, rozhodčí Walter Berghäuser/D: tř. Puppy - 2nd

28.8.2011 Edinburgh/GB, rozhodčí Pat Edmondson/GB: tř. Minor Puppy - 2nd

20.8.2011 Builth/GB, rozhodčí S. L. Goodwin/GB: tř. Minor Puppy - 2nd

1.8.2011 Paignton/GB, rozhodčí Joe Edmondson/GB: tř. Minor Puppy - 2nd

24.7.2011 Leeds/GB, rozhodčí Ann Bartlett/GB: tř. Minor Puppy - 2nd

10.7.2011 Peterborough/GB, rozhodčí E. S. Macallan/GB: tř. Minor Puppy - 2nd

18.6.2011 Border Union/GB, rozhodčí Steve Owen/GB: tř. Puppy - 2nd

Bez záruky.


 


 
2023 © Westieinfo.com