Zeus Adamas
male

Date of birth: 3.3.1995
Breeder: Zeus, S

Zeus Attikos Zeus Asklipios Highstile Paladin
Bikelia's Dolly-of-Zeus
Zeus Akropolis Ashgate Auchtoo
Zeus Apakalypsis
Zeus Alithia Primos Question Mark Domaroy Kyle'o Mccain
Primos Kiss Me Quick
Zeus Akropolis Ashgate Auchtoo
Zeus Apakalypsis
 


 
2020 © Westieinfo.com